Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Olofström kn, KYRKHULT 3:1 KYRKHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1764-8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KYRKHULTS KYRKA (akt.)
Blekinge
Olofström

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKHULT 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 – KYRKHULT

BEFOLKNINGSTAL – år 1805: -, år 1900: 5141, år 1995: 3129

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Utbruten ur Jämshög 1865.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger nära vägkors centralt i bebyggelsen. Läget är något avskilt och högt och ca 150 m väster om den lilla sjön Togylet. Prästgården är belägen 450 m sydväst om kyrkan, i motsatta änden av samhället. Kyrkhult ligger i nordvästra Blekinge och gränsar till Småland och Skåne. Socknen består främst av kuperad sjörik skogsbygd med inslag av småskalig odlingsmark.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan uppfördes efter arkitekten Frans Gustaf A...

Läs mer i eget fönster

Kyrkhults socken, som bildades genom avsöndring från Jämshög på 1860-talet, gränsar till Skåne och Småland. Kyrkan ligger på en liten höjd mitt i samhället. Kyrkhult utvecklades under 1800-talet till ett sockencentrum med bl.a. skola och affärsrörelser. Ursprungligen fanns här endast ett par gårdar och några torp.

Vård- och underhållsplan för Kyrkhults kyrka 2010-10-11, Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg.
Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 1 Skåne och Blekinge. Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 1989.
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Blekinge, band II Bräkne härad och List...

Läs mer i eget fönster