Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, DANNEMORA 4:1 DANNEMORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

P1130665.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANNEMORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Strax väster om Österbybruk i norra Uppland ligger Dannemora. Här började malmbrytning redan under 1400-talets senare hälft. Socknen blev snabbt mycket rik och den solida ekonomin utgjorde en god förutsättning för ett kyrkobygge. Kyrkan, som är belägen vid Dannemorasjön, är en av landskapets vackraste och mest välbevarade från senmedeltiden. Äldre inventarier tyder på att en tidigare kyrka har funnits. Den befintliga kyrkan är en enskeppig sal med sakristia i norr och vapenhus i söder med huvudingång. Byggnadsmaterialet är oputsad gråsten med valv, omfattningar och gavelrösten av tegel, de senare dekorerade med vitputsade blindering...

Läs mer i eget fönster