Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, DANNEMORA 4:1 DANNEMORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

P1130665.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANNEMORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

DANNEMORA 4:1

Historik

Strax väster om Österbybruk i norra Uppland ligger Dannemora. Här började malmbrytning redan under 1400-talets senare hälft. Socknen blev snabbt mycket rik och den solida ekonomin utgjorde en god förutsättning för ett kyrkobygge. Kyrkan, som är belägen vid Dannemorasjön, är en av landskapets vackraste och mest välbevarade från senmedeltiden. Äldre inventarier tyder på att en tidigare kyrka har funnits. Den befintliga kyrkan är en enskeppig sal med sakristia i norr och vapenhus i söder med huvudingång. Byggnadsmaterialet är oputsad gråsten med valv, omfattningar och gavelrösten av tegel, de senare dekorerade med vitputsade blindering...

Läs mer i eget fönster

Om det exakta årtalet inte är känt, så var det i alla fall med största sannolikhet just vid denna tid i slutet av 1400-talet, som Dannemora kyrka kom till. Åtminstone i den skepnad, som byggnadens yttre uppvisar i dag. Valven slogs samtidigt. Däremot kan vapenhuset ha tillfogats ett par decennier senare.

Några bevarade äldre föremål vittnar om att det funnits en äldre kyrka än den nuvarande. Foten till en dopfunt från 1200-talet är bevarad och i sakristian finns ett krucifix, som kan vara från samma tid. Ovanpå predikstolstaket återfinns ett litet krucifix, som ursprungligen inte hört till predikstolen. Det är ett processions- el...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Den första kyrkan byggs. Första dopfunten /bevarad fot står vid predikstolen/ Triumfkrucifix i sakristian
År 1753 - 1754 Nybyggnad
Ny klockstapel ujppförd av byggmästare Anton Pouset och i mindre grad Gileam De Klau.
År 1942 - 1942 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas