Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, ALUNDA 2:1 ALUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Alunda kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ALUNDA 2:1

Historik

Alunda kyrka står i ett samhälle på landsbygden tre mil nordost om Uppsala. Den ovanligt stora, vitputsade korskyrkan präglas till sitt yttre av 1780-talets ombyggnad till nyklassicism. De äldsta murpartierna härrör från medeltiden. Långhuset är enskeppigt. Koret i öster har en rak avslutning. I vinkeln mot norra korsarmen ligger sakristian. Kyrkorummet täcks av ett svartmålat, valmat plåttak. Västtornet har en huv med lanternin. Omfattningarna runt de tre portalerna, den i tornets västmur samt runt korsarmarnas ingångar, höggs 1894 av gotländsk sandsten i klassiserande stil. Även interiören präglas av sent 1700-tal. Endast i koret ...

Läs mer i eget fönster

Alunda kyrka är ursprungligen en medeltida salkyrka, men fick sin nuvarande storlek på 1780-talet då den byggdes om till en nyklassicistisk korskyrka. Kyrkans ursprung går tillbaka till 1200-talet då den murades i gråsten med torn, ett långhus och ett smalare kor samt en sakristia i norr. På 1400-talet byggdes den om till en salkyrka samtidigt som sakristian gjordes större. Kyrkan välvdes även och försågs år 1465 med kalkmålningar av Johannes Iwan. Den senmedeltida kyrkan i Alunda hade även vapenhus och en korsarm i söder. Genom teckningar från 1600-talet känner vi till kyrkans utseende före 1700-talets förändringar. Kvar av den med...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Alunda kyrka uppförs som en tornförsedd gråstenskyrka med smalare, troligen rakslutet, kor. Delar av den ursprungliga kyrkans sakristia kvarstår sannolikt i den nuvarande, senmedeltida sakristian.