Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, ÖSTRA RÖDEBY 3:1 RÖDEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1794-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖDEBY KYRKA (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTRA RÖDEBY 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 – RÖDEBY

BEFOLKNINGSTAL – år 1805: 1990, år 1900: 4092, år 1995: 5127

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING – Rödeby kyrka har ett högt läge i terrängen. Kyrkan ligger i trevägskors i tätorten och 300 m väster om Silletorpsån. Prästgården är belägen 150 m söder om kyrkan. Till kyrkomiljön hör även skolbyggnader i flera generationer. Rödeby socken ligger strax norr om Karlskrona. Socknen är mycket långsmal och når i norr ända till Smålandsgränsen. Den södra sockendelen hör till Blekinges dalgångsbygder, medan de norra två tredjedelarna ansluter till skogsbygderna som fortsätter över Smålandsgr...

Läs mer i eget fönster