Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvkarleby kn, MARMA 60:1 MARMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Marma kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARMA KYRKA (akt.)
Uppsala
Älvkarleby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARMA 60:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Murad och vitputsad kyrka med valmat, svart plåttak och högtsittande, runda fönster. Det låga, öppna klocktornet är med ett skärmtak förbundet med den södra långväggen och utgör stiglucka till kyrkporten. Vapenhuset förbundet med ett kapprum från vilket man når den avstängbara kyrksalen i väster och en dubbelsvängd trappa till läktaren ovanpå. Särskilt kök med egen ingång. Slutna bänkkvarter. Avsatt kor med triumfbåge. Utbyggd sakristia. Kyrkorummet jämnhögt i tak med rustik träpanel. Trägolv. Altartavla av Einar Forseth.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

Marma kyrka byggdes 1927 på initiativ av den dåvarande kyrkoherden i Älvkarleby Frans Tivell. Kyrkan bekostades med frivilliga bidrag och stort frivilligt engagemang från ortsbor. Den uppfördes efter ritningar utförda av arkitekt Erik Karlstrand. Arkitekturen har en stram, avskalad utformning i 1920-talsklassicism.

År 1926 - 1927 Nyanläggning
Marma kyrka byggdes efter ritningar av arkitekt Erik Karlstrand, Stockholm. Kyrkan bekostades genom privata initiativ och förvaltades från början av Marma kyrkoförening. Initiativtagare till kyrkan var kyrkoherden Frans Tivell. Kyrkan är byggd med murar av kalksandstenstegel, tillverkat i Skutskär.
År 1951 - 1951 Ändring
Förvaltningen av kyrkan övertogs av Älvkarleby församling.
År 1954 - 1954 Ändring
Minnesstenen över kyrkoherde Tivell, öster om vapenhuset, invigdes. Kopparreliefen med Tivells bild är utförd av konstnären Astri Taube.
År 1986 - 1986 Nybyggnad
En ny personalbyggnad uppfördes utanför kyrkogården.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades på kyrkogårdens norra del enligt förslag av landskapsarkitekt LAR Johan Bergkvist.