Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, ÖSTUNA 11:1 ÖSTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Knivsta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTUNA 11:1

Historik

Östuna kyrka ligger på en höjd mitt i ett odlingslandskap. Dopfunt och krucifix från 1200-talet tyder på att här förmodligen funnits en tidigare kyrka. En medeltida stiglucka finns bevarad söder om kyrkan. Öster om kyrkan, på kyrkogården, ligger ett litet gravkor byggt 1777.

Den medeltida salkyrkan har en enkel rektangulär plan med sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och kyrkan täcks av branta sadeltak.

Långhus och sakristia uppfördes under 1300-talet eller 1400- talets första hälft. Vapenhuset tillfogades under 1400-talets senare hälft. Valven är ursprungliga.

Kyrkan nyinreddes till stor del under 1700...

Läs mer i eget fönster

Östuna kyrka är en senmedeltida, rektangulär salkyrka med sakristia i norr. Kyrkan är byggd med skalmurar i gråsten på 1300-talet eller i början av 1400-talet. Valv, omfattningar och sakristians gavelröste är murade i tegel. Vapenhuset är senare tillbyggt under senare delen av 1400-talet. Det är byggt i gråsten och tegel. Sedan dess har Östuna helt och hållet bevarat sin medeltida form. De enda ingrepp i stommen som gjorts sedan dess är förstoringen av fönstren och upphuggandet av norrfönstren på 1700- och 1800-talet. Kyrkan har föregåtts av en äldre kyrka vilket finns belagt genom ett dokument från 1303.

År 1300 - 1429 Nyanläggning
Kyrkan uppförs som en salkyrka i gråsten under 1300-t eller i början av 1400-t. Valven slås samtidigt. Den välvda sakristian i norr är samtida.
År 1744 - 1744 Nybyggnad
Klockstapeln byggs av Peter Holm från Rasby. Den ersätter en äldre klockstapel.
År 1754 - 1754 Plantering
Träd inköptes för att pryda kyrkogården.
År 1770 - 1770 Plantering
27 almträd planteras på kyrkogården.
År 1777 - 1777 Nybyggnad
Nisbethska gravkoret byggs på kyrkogården
År 1817 - 1817 Brand - Delvis förstörd
Klockstapeln träffas av blixten men är möjlig att reparera.
År 1878 - 1879 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr. I samband med det rivs den norra, medeltida stigluckan och bogårdsmuren. Den nya norra ingången försågs med gjutjärnsgrindar mellan huggna stenstolpar.
År 1968 - 1968 Ändring
Länsstyrelsen i Stockholms län väcker fråga om landskapsbildsskydd enligt 122 § Byggnadslagen och 19 § Naturvårdslagen för området omkring kyrkan.
År 1990 - 1990 Ändring
Bjerking AB upprättar förslag till upprustning av Nisbethska gravkoret.