Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, TÅNGERED 5:1 LOFTAHAMMARS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2632-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOFTAHAMMARS KYRKA (akt.), LOFTAHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅNGERED 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - LOFTAHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1617, 1900: 2020, 1995: 1030

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Lofta 1609.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i samhällets norra utkant på näset mellan Vivassen och Frisksjön. Till kyrkomiljön hör en äldre skolbyggnad, nu församlingshem, ålderdomshem och nyare skola. Prästgården återfinns i Askerum, ca 2 km väster om kyrkan. Socknen har en för nordöstra Småland typisk skärgårdstopografi, bestående av skogsmarker med minskande relief mot kusten, och en successivt tilltagande karghet. Till socknen h...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Loftahammars socken är en utpräglad skärgårdsbygd med 300 större och mindre öar. Landskapet präglas av tjustbygdens karaktäristiska sprickdalar som går i NV-SO riktning. I söder gränsar socknen till Västerviks stad, i väster och norr till Lofta samt Västra Ed. Fynd finns från samtliga förhistoriska perioder. Två större gårdar med gamla anor finns i socknen. Bjursunds säteri är känt sedan 1300-talet. Säteriet har innehafts av flera kända släkter t.ex. Grip, Oxenstierna och Natt och Dag. I söder är Gränsö slott med byggnader från 1800-talet beläget. Här har också flera kända familjer bott t.ex. Fleetwood, Sparre och...

Läs mer i eget fönster