Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ÅLAND 1:1 ÅLANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ålands kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅLANDS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÅLAND 1:1

Historik

Ålands kyrka ligger vid Sävaån, numera invid väg 72 mellan Uppsala och Sala. Huvuddelen av socknen består av skogsmark. En grundmur söder om kyrkan kan härröra från en äldre kyrka.

Kyrkan är uppförd av gråsten som salkyrka. Sakristia och vapenhus är vidbyggda i norr respektive söder. Kyrkans fasader är putsade, fönsteröppningarna är stickbågiga och långhuset täcks av ett relativt flackt sadeltak.

Långhuset anses härstamma från folkungatid, 1250-1350. Sakristian är sekundär men från samma period. Vapenhus uppfördes senare under medeltiden, troligen 1400-tal. Kyrkans stomme är alltså medeltida, men sitt utseende fick den under 170...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är byggd under folkungatiden, 1250-1350. Mot söder ligger ett vapenhus och norr om koret en sakristia som också har putsade fasader. Även om kyrkan är medeltida fick den sitt nuvarande utseende genom de ombyggnader som genomfördes på 1700- och 1800-talen. Kyrkan har en dålig grundläggning på lera. Problemen med sprickbildningar i murarna är sekelgamla och har pågått in i vår tid. På 1770-talet hade förfallet gått så långt att en del av östra valvet rasade in. 1776 revs valven, kyrkans murar höjdes och ett nytt tak med flackare fall byggdes.

År 1250 - 1350 Nyanläggning
Ålands kyrka uppförs som en salkyrka med sakristia i norr. Den byggdes i gråsten med gavelrösten i tegel. Ingång sker genom en spetsbågsportal i tegel som ännu är bevarad i söder.