Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ÅKERBY 11:1 ÅKERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åkerby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKERBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅKERBY 11:1

Historik

Dopfunten från 1200-talet tyder på att det funnits en tidigare kyrka i Åkerby.

Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus, västtorn och en sakristia vidbyggd i öster bakom koret. Tornet, som kröns av en låg huv, karaktäriseras av de kraftiga strävpelarna och frontespisen av trä.

Dateringen av kyrkan är osäker, möjligen 1300-tal. Vid en stor ombyggnad 1801-03 revs både vapenhuset och de medeltida valven. Vid samma tillfälle uppfördes tornet och sakristian.

Tornet, som drabbades av sättningar snart efter uppförandet, fullbordades inte förrän 1832. Vid samma period restaurerades interiören och östväggens rundfönster upptogs. Vid 19...

Läs mer i eget fönster

Enligt traditionen är Åkerby kyrka byggd i början av 1300-talet under kyrkoherde Ingevaldus tid. Kyrkans ursprungliga stil motsäger inte en sådan datering. En teckning av Åkerby kyrka, utförd av Peringskiöld i slutet av 1600-talet, visar en kyrka med rektangulärt långhus, ett vapenhus i söder samt en hög takryttare. Idag ser den dock mer ut som en nyklassicistisk kyrka. Blinderingarna i östgaveln röjer dock att det är fråga om en mycket äldre byggnad. Det var vid stora ombyggnader först år 1801-03 och sedan på 1820-talet som kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Då revs den medeltida sakristian i norr och vapenhuset i söder. En ny sa...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1329 Nyanläggning
1300-talets början Enligt traditionen har kyrkan uppförts under kyrkoherden Ingevaldus (död 1330) tid. Den byggdes som en rektangulär salkyrka i tegel och gråsten. En sakristia uppfördes även på korets norra sida. Kyrkorummet var förmodligen täckt av ett tunnvalv i trä likt kyrkorna i Börje och Jumkil.
År 1680 - 1681 Nybyggnad
En klockstapel byggdes 1680-81.
År 1753 - 1753 Nybyggnad
En ny klockstapel byggdes. Dess placering är inte känd.
År 1949 - 1949 Ändring
Två runstenar som satt inmurade i kyrkväggarna frilades och placerades på kyrkogården söder om tornet. Hålen efter runstenarna sattes igen med betong.