Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, VÄNGE 5:1 VÄNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vänge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄNGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄNGE 5:1

Historik

Vänge kyrka är belägen vid vägen genom samhället med samma namn. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, tvärskepp i öster, vapenhus i söder samt västtorn. Öster om koret ligger en polygonal utbyggnad, som ursprungligen uppfördes som sakristia. Sakristian är numera inrymd i norra korsarmen. Fönstren har rundbågig form. Yttertaken utgörs av sadeltak, tornet kröns av en spira. Kyrkorummet nås via vapenhuset.

Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår långhusets västra del samt västtornet. Kyrkan förlängdes senare, troligen under 1300-talet, åt öster till salkyrka. Under 1400-talet uppfördes vapenhuse...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan var ursprungligen en romansk kyrka som byggd på 1100-talet. Den byggdes om till gotisk salkyrka under folkungatiden 1250-1350. Kvar av den medeltida kyrkan är idag tornet, långhuset och vapenhuset. I kyrkobeskrivningen av Norberg uppges dock att tornet byggts först på 1600-talet. Sitt nuvarande utseende erhöll kyrkan vid en stor ombyggnad 1882-86 efter ritningar av arkitekt F. R. Ekberg. Då tillkom de bägge korsarmarna norr och söder om koret samt absiden öster om koret. Fasaderna och tornet försågs med en historiserande putsarkitektur i nyromansk stil.

År 1100 - 1199 Nyanläggning
Vänge kyrka uppförs som en romansk kyrka med västtorn och smalare kor.
År 1750 - 1750 Ändring
Kyrkklockorna flyttas från en intilliggande klockstapel till tornet.