Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, RÖRSBERG 5:1 BLACKSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2636-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLACKSTADS KYRKA (akt.), BLACKSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖRSBERG 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - BLACKSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 925, 1900: 1344, 1995: 556

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nya kyrkan ligger betydligt högre, på bergssidan 250 m nordväst om platsen för den gamla. Till kyrkan leder en brant uppfart. Den enhetliga miljön innefattar bibliotek och församlingshem. Kyrkan exponerar sig långt i dalgången mot öster och norr. Klockargårdens anläggning är ett utmärkande drag i samhället. 1900-talsbebyggelsen återfinns främst i Rörsberg öster om nya kyrkan och högre än Klockargården. ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i slutet av 1700-talet. År 1791
byggdes stenmuren kring kyrkogården. Året därefter genomfördes påfyllnadsarbeten och 1793 färdigställdes två ingångar till kyrkogården med grindstolpar och grindar. Förutom kyrka och kyrkogård anlades fattigstuga, sockenstuga och kyrkbod på vallen nordväst om kyrkan. Marken ägdes av byalaget i Rörsberg. Sockenstugan står ännu på kyrkvallen i området som hembygdsföreningen numera sköter. På kyrkvallen ska, enligt fd kyrkvaktmästaren stallen för kyrkobesökarna från Källsberg och Trästad ha funnits. Söder om kyrkogården fanns st...

Läs mer i eget fönster