Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, VASSUNDA 2:1 VASSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3794-004.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VASSUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Knivsta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VASSUNDA 2:1

Historik

Vassunda kyrka består av långhus med tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkorummet nås via västtornets bottenvåning samt via långhusets sydportal. Söder om kyrkan finns en vitputsad stiglucka, murad i tegel på naturstensgrund. En liknande stiglucka i väster revs 1806. Sydost om kyrkan ligger en timrad och brädpanelad bod. Boden låg ursprungligen sydväst om kyrkan, och flyttades 1807 till sin nuvarande plats.

Av den äldsta romanska kyrkan med smalare, absidförsett kor (koret utgrävt) återstår långhusets västra del. Senare under medeltiden, troligen under 1300-talet, förlängdes kyrkan österut till salkyrka ...

Läs mer i eget fönster

Vassunda kyrka är en salkyrka med torn i väster och ett tresidigt avslutat kor i öster. Kyrkan byggdes ursprungligen omkring år 1200 som en romansk kyrka i gråsten med smalare, absidförsett kor. Omkring år 1300 byggdes ett nytt kor av samma bredd som långhuset och en sakristia i norr. På 1400-talet välvdes kyrkan och målades invändigt. Ett vapenhus byggdes i söder. Detta är en byggnadshistoria som är typisk för många upplandskyrkor. På 1680-talet byggdes dock Vassunda kyrka om. Kyrkan förlängdes mot öster och försågs med ett tresidigt avslutat kor. I början av 1800-talet skedde sedan en genomgripande ombyggnad som fortfarande sätter...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-talet Vassunda kyrka uppförs som en romansk gråstenskyrka med rektangulärt långhus och smalare, absidförsett kor.
År 1806 - 1806 Rivning
En medeltida stiglucka i väster revs. Den ”bristfälliga” västra muren reparerades. Den östra muren nybyggdes från grunden. En ny ingång öppnades i västra muren.
År 1807 - 1807 Flyttning
Kyrkans knuttimrade bod flyttades från sydvästra hörnet till sydöstra hörnet av kyrkogården.
År 1960 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning mot norr påbörjades 1960 och invigdes 1963.