Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, GOTTSUNDA 34:4 GOTTSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gottsunda kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTTSUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

GOTTSUNDA 34:4

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Gottsunda kyrka i södra utkanten av Uppsala byggdes 1979-80 efter ritningar av arkitekten Carl Nyrén samtidigt som de sammanbyggda församlingslokalerna i väster och norr. Kyrkan har avlång grundplan. Östra långväggen, korväggen, utgör fond för ett torg med planterade träd och har tresidiga utsprång, det nordligaste för sakristian, det mellersta och största för altarmuren och det sydligaste omedelbart söder om altaret. Väggarna är av rosafärgad träpanel och står under tegeltak i tre avsatser, det övre konstruerat som sadeltak, de nedre som snedtak. Ingången är förlagd till nordväggen och leder runt ...

Läs mer i eget fönster

Uppsala kyrkliga samfällighet anordnade 1976 en inbjuden arkitekttävling rörande förslag till byggande av en ny församlingskyrka i Gottsunda. Arkitekt Carl Nyréns förslag vann tävlingen. Han presenterade ett förslag till en stor träkyrka i form av en femskeppig basilika sammanbyggd med ett församlingshem. Till förslaget hörde även en friliggande klockstapel i trä. Förslaget var ett tydligt brott med de tidigare decenniernas modernistiska arkitektur och är ett exempel på den postmodernistiska arkitektur som började göra sig gällande vid denna tid.

År 1976 - 1976 Nyanläggning
Uppsala kyrkliga samfällighet inbjöd tre arkitektkontor att presentera varsitt förslag till ny församlingskyrka i Gottsunda. De inbjudna arkitektkontoren var Hans Matells, Carl Nyréns och Walter Förderers.
År 1979 - 1979 Nybyggnad
Sedan Uppsala kyrkliga samfällighet bestämt sig för att bygga enligt Carl Nyréns förslag påbörjades uppförandet av den nya kyrkan i Gottsunda centrum.
År 1980 - 1980 Invigning
Gottsundakyrkan invigdes. Kyrkorummet försågs med en guldmosaik och en målningssvit av konstnären Sven Ljungberg.
År 2004 - 2004 Ändring
Detaljplan för Gottsundakyrkan upprättades av kommunen i syfte att möjliggöra en utbyggnad av församlingshemmet och kanslilokalerna i anslutning till kyrkan. Planen fastställdes och en utbyggnad gjordes i enlighet med ritningar av Nyréns arkitekter sedan Länsstyrelsen i Uppsala län skrivit ett tillståndsbeslut.
År 2005 - 2005 Ändring - Gallring av träd
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till fällning av träd på kyrkotomten vid Gottsundakyrkan.