Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, TUNA 10:1 TUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNA 10:1

Historik

Tuna ligger söder om Alunda, vid väg 273. Kyrkogården utvidgades 1936, och på det nya områdets norra sida ligger ett bårhus, delvis insprängt i klippan, uppfört 1953.

Tuna kyrka är en salkyrka uppförd av sten och tegel, cirka 2 m hög stenfot. Sakristia är utbyggd på den norra sidan och vapenhus i söder. Tegelfasaderna är dekorerade med blinderingar, nischer och strömskift.

Långhuset är uppfört under folkungatid och kan tidigast dateras till 1200-talets slut. Troligt är att kyrkan haft en mindre, äldre sakristia, den nuvarande är senmedeltida. Vapenhuset, med sekundärt valv, ligger inte i förband med långhuset, men är uppfört und...

Läs mer i eget fönster

Vid slutet av 1200-talet hade domkyrkobygget i Uppsala nätt och jämt inletts, och tegel var fortfarande ett nytt och dyrbart material. Då byggdes kyrkan i Tuna i tegel, som en stor och påkostad sockenkyrka. Bygden måste alltså ha varit rik. Ingången var i väster, vilket var ovanligt, och i öster fanns ett tidstypiskt tredelat fönster. Vapenhuset byggdes troligen under första hälften av 1300-talet, vilket är ovanligt tidigt. Under 1300-1400-talen tillkom sakristian, men framför allt ersatte man ett klöverbladsvalv i trä med resliga ribbvalv av tegel, som därefter kalkmålades i Tierpsskolans stil. Triumfbågen betonades, så att den kom...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Tuna kyrka byggs, antagligen återanvänds gråsten från en äldre kyrka på platsen. Kyrkan är stort tilltagen. Långhuset får ett anmärkningsvärt högt klöverbladsvalv i trä.
År 1526 - 1526 Ändring
En klockstapel finns, eftersom storklockan gjuts detta år.
År 1768 - 1768 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln byggs.
År 1800 - 1829 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdens stigluckor rivs, nya ingångar görs i söder och väster, med smidda grindar och stenstolpar i empirestil. Troligen sätts alla murar om, och kastanjer planteras på kyrkogården.
År 1850 - 1900 Ändring
Likboden byggs till
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården anläggs, väster om den gamla.
År 1952 - 1953 Nybyggnad
Ett bårhus anläggs i norra sidan av nya kyrkogården, delvis insprängt i berget. Arkitekt Claes Laurent. Två lyktstolpar i ek reses på gamla kyrkogården.