Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trosa kn, VÄSTERLJUNGS KYRKA 1:1 M.FL. VÄSTERLJUNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3247-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERLJUNGS KYRKA (akt.)
Södermanland
Trosa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERLJUNGS KYRKA 1:1

VÄSTERLJUNGS KYRKA 2:2

Historik

Text saknas för närvarande

År 1758 - 1758 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes

Västerljungs kyrka. Sörmländska kyrkor 62, 1945 (Publikation)

År 1758 - 1758 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkomuren skulle täckas med spån

Västerljungs kyrka. Sörmländska kyrkor 62, 1945 (Publikation)

År 1787 - 1797 Ändring
Norra kyrkogårdsingången (i muren) togs bort och ersattes med nya.

Västerljungs kyrka. Sörmländska kyrkor 62, 1945 (Publikation)

År 1920 - 1929 Nyanläggning
Det Hallwylska gravmonumentet uppfördes. ppfördes för riksgreve Walter von Hallwyl med maka Wilhelmina Kempe, ägare till Erikslunds gård.

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades sydväst om kyrkan, på andra sidan vägen.

Västerljungs kyrka. Sörmländska kyrkor 62, 1979 (Publikation)

År 1946 - 1946 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren i väster renoverades, då även grindstolparna förnyades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring
En i grunden inmurad runsten togs ut, tornets sydvägg. Stenen lagades och restes intill kyrkan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.

Västerljungs kyrka. Sörmländska kyrkor 62, 1979 (Publikation)

År 1979 - 1979 Teknisk installation
Schaktning för vatten och avlopp invid kyrkan utfördes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)