Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, ÅNIMSKOGS STOM 1:5 ÅNIMSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3130-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅNIMSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅNIMSKOGS STOM 1:5

Historik

ÅNIMSKOGS KYRKA

FÖRSAMLING 1995: ÅNIMSKOG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1271, år 1900: 2002, år 1995: 537

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i slättbygden vid Vänern, söder om Tösse/Tydje. Kyrkan ligger på en höjdplatå ovanför sjön Ånimmen omgiven av odlad mark. Det omgivande landskapet består av långsträckta dalgångar i kuperad skogsmark. Strax utanför kyrkogårdsmuren, söder om kyrkan, står en brädfodrad och rödmålad klockstapel.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ...

Läs mer i eget fönster
År 2012 - 2012 Ändring
Restaurering av 1 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)

År 2013 - 2014 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogården.
År 2016 - 2016 Ändring
Renovering grindstolpar. Arbete i egen regi.

Gula Verkstan AB (Hantverkare)