Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nora kn, KYRKAN 1 NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nora1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA KYRKA (akt.)
Örebro
Nora

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Historik

Text saknas för närvarande

Nora kyrka är troligtvis den tredje på platsen. Den uppfördes 1878-80 efter ritningar av arkitekt P. Andersson, Örebro och byggdes i nyromansk stil med tornmurarna kvar från den äldre kyrkan.
Kyrkotomten, den f.d. kyrkogården, har inte använts för begravningar sedan början av 1800-talet och utgörs av ett grönområde.

För mer historik rörande kyrkan se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1878 - 1880 Nybyggnad
Man rev den tidigare kyrkan som ansågs vara för trång. Endast tornmurarna uppförda 1790-91 behölls och påbyggdes. Den nya kyrka uppfördes i nyromansk stil med tvärskepp, absidformat kor i öster och torn i väster. Fasaderna är vitputsade med nyromansk dekor med rundbågfriser, lisener och kopplade fönster. Den treskeppiga interiören utformades som en basilika med plana innertak, högre i mittskeppet och lägre i sidoskeppen, uppburna av gjutjärnskolonner.