Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, NÄSBY PRÄSTGÅRD 2:1 NÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nasby.136.kpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSBY KYRKA (akt.)
Örebro
Lindesberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSBY PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Troligtvis fanns här en stenkyrka under medeltiden vars ålder och utseende är obekant. Ett torn uppfördes 1668. 1729 renoverades kyrkans tak, torn och vapenhus. Kyrkan blev efter hand för liten och utvidgades med korsarmar under 1790-talet. Vid mitten av 1800-talet var kyrkan fortfarande för liten och bristfällig. Man beslöt då att riva den gamla kyrkan och uppföra en ny. Man behöll korsarmarna från 1790 som var i gott skick och rev det äldre långhuset och tornet. Ritningarna för den nya kyrkan utarbetades av arkitekt Carl Lundmark, Örebro och kyrkan stod färdig för invigning 1861. Kyrkan uppfördes i nyromansk stil med korsformad pl...

Läs mer i eget fönster
År 1856 - 1861 Nybyggnad
Näsby kyrka uppfördes i nyromansk stil med bibehållande av de korsarmar som på 1790-talet tillfogats en nu riven medeltida kyrka. Tornet täckt med zink och resten med järnplåt. Bänkar, knäfall och predikstol är från kyrkans tillkomst, tillverkade av Heldenstedt. Troligt att läktarbarriären är ursprunglig.

Carl Lundmark (Arkitekt)