Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, MO STOM 1:37 M.FL. MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3322-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MO STOM 1:37

MO STOM 1:42

MO STOM 1:53

Historik

FÖRSAMLING 1995: MO
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 723, år 1900: 945, år 1995: 320

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger lågt, på en sandig mo, i en smal zon med odlad mark omgiven av högre kuperad skogsmark ca sju km nordväst om Åmål.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka fanns troligen under medeltiden. Ersatt med ny kyrka, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande träkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti, sakristia vid kyrkans östgavel; över långhusets västra del rider ett torn. Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarl...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Nyanläggning
Askgravplats.
År 2013 - 2014 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogården.