Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, VANSÖ KYRKBY 4:1 VANSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-592.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VANSÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

VANSÖ KYRKBY 4:1

Historik
År 1707 - 1707 Ändring
Portar i bogårdsmuren nämndes.

Vansö kyrka. Sörmländska kyrkor 80, 1968 (Publikation)

År 1754 - 1754 Ändring
En ny port i bogårdsmuren gjordes på östra sidan.
År 1776 - 1776 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Den medeltida bogårdsmuren revs och ersattes med dagens mur.

Vansö kyrka. Sörmländska kyrkor 80, 1968 (Publikation)

År 1980 - 1983 Ändring
Vissa grävningsarbeten gjordes utanför bogårdsmuren. Transformatorhuset togs bort. Grästorv grävdes bort runt kyrkan och singelgrus lades i närmast sockeln.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Folket 17.3 1983 (Okänd)

År 1998 - 1998 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att ta ner askträd.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)