Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, FRÖSKOGS STOM 1:6 M.FL. FRÖSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00676

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖSKOGS STOM 1:6

FRÖSKOGS STOM 1:50

FRÖSKOGS STOM 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: FRÖSKOG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 563, år 1900: 1043, år 1995: 659

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Fröskog ligger i de norra dalbygderna drygt 1,5 mil sydväst om Åmål med kyrkan i skogsmark på en brant höjd ovanför sjön Ärrs norra sida. Omgivningen består av villabebyggelse. Strax utanför kyrkogårdsmuren står en klockstapel, helt och hållet klädd med skiffer.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka, av i övrigt okänd utformning, torde ha funnits under medeltiden. Ersatt med ny kyrka, sannolikt på samma plats. II: En ny träkyrka uppfördes 1680. Kyrkan hade sannolikt salformad plan med to...

Läs mer i eget fönster
År 2012 - 2012 Ändring
Restaurering av 6 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)

År 2013 - 2014 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogården.
År 2015 - 2015 Ändring
Renovering stentrappa. Arbetet utfört i egen regi.
År 2016 - 2016 Ändring
Renovering grindstolpar.

Gula Verkstan AB (Hantverkare)