Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:46 EDSLESKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3318-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDSLESKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:46

Historik

FÖRSAMLING 1995: EDSLESKOG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 797, år 1900: 1033, år 1995: 355

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Edsleskog är belägen i de norra dalbygderna en dryg mil väster om Åmål. Här finns ett ålderdomligt odlingslandskap med välbevarade ängs- och hagmarker som tillsammans med kyrko- och prästgårdsmiljöerna (Fryxellsgården) utgör riksintresseområde. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes vid år 1900-talets början, några hundra meter sydost om den gamla kyrkplatsen. Kyrkan ligger lågt i en uppodlad sprickdal i ett kuperat skogslandskap.

RASERAD KYRKA / RUIN - belägen på annan plats (EDSLESKOGS K...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2014 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogården, även gamla kyrkogården.