Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, KYRKBERGET 7 STRÄNGNÄS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-438.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÄNGNÄS DOMKYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KYRKBERGET 7

Historik

FÖRSAMLING 1995 - STRÄNGNÄS DOMKYRKOFÖRSAMLING

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1076, år 1900: 2276, år 1995: 13921

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Strängnäs domkyrkoförsamling (Strängnäs stadsförsamling). Medeltida domkyrkoförsamling. Bildade, tillsammans med Strängnäs landsförsamling, Strängnäs domkyrkoförsamling 1966.

LÄGE OCH OMGIVNING - Strängnäs medeltida domkyrka, byggd i rött tegel, har ett dominerande läge på domkyrkoberget mitt i staden, omgiven av en karaktäristisk träbebyggelse och med flera bevarade medeltida biskopshus. Sannolikt var här tidigare en hednisk kultplats; förhistoriska gravhögar samt ett flertal runstenar finns beva...

Läs mer i eget fönster
År 1650 - 1659 Nyanläggning - Gång
Kyrkogården jämnades och gångar anlades.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1770 - 1790 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Träd planterades på kyrkogården.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1860 - 1860 Ändring - Inhägnad, mur
Den medeltida kyrkogårdsmuren revs och ersattes med ett staket.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1871 - 1877 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades och omdanades.

S Lindh (Trädgårdsarkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 2000 - 2001 Ändring
Lejonportsbacken gjordes i ordning med stensättning och belysning.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Gångytan utmed kyrkans västfasad stensattes.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)