Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, HELGARÖ 9:1 HELGARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-581.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGARÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HELGARÖ 9:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÅRFRUBERGA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 516, år 1900: 586, år 1995: 386

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger perifert i socknen i en sluttning ned mot Prästgårdsviken i Sörfjärden i Mälaren.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan har långsmal, salformad plan med rakt avslutat korparti i öster, vapenhus i söder, sakristia nära nog mitt på norra långhusmuren, torn i väster samt mindre, vidbyggda ekonomiutrymmen längs muren mellan torn och sakristia. Av den ursprungliga stenkyrkan, troligen från 1100-talets andra hälft, kvarstår långhus...

Läs mer i eget fönster
År 1735 - 1735 Ändring
En av de två portarna i kyrkogårdsmuren täcktes med järnplåt.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1776 - 1776 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Träd planterades på kyrkogården.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1800 - 1899 Ändring
Omfattande utdiknings- och påfyllningsarbeten av kyrkogården gjordes.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1801 - 1801 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Träd planterades på kyrkogården.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1856 - 1900 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdens nuvarande stenmur byggdes.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1856 - 1900 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot väster.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1998 - 1998 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att fälla ett antal askträd.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2010 - 2010 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren lagades.

Vårfruberga - Härads församlings arkiv (Arkiv)