Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, SVÄRTA PRÄSTBOL 2:1 SVÄRTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-502.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVÄRTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SVÄRTA PRÄSTBOL 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

År 1794 - 1794 Ändring - Inhägnad, mur
Stora kyrkogårdsporten, stigluckan, revs och ersattes av murade grindstolpar.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt nordväst.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1820 - 1829 Ändring - Inhägnad, mur
Den putsade bogårdsmuren med spåntäckt tak ersattes med en kallmurad bogårdsmur.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1872 - 1872 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.

Karl E Axelsson (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1963 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster.

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades på kyrkogårdens östra del.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)