Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, STIGTOMTA KYRKBY 3:1 M.FL. STIGTOMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1329.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STIGTOMTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

STIGTOMTA KYRKBY 3:1

STIGTOMTA KYRKBY 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - STIGTOMTA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1242, år 1900: 1849, år 1995: 2995

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger utanför tätorten Jönåker på ett impediment i åkermark.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka i sten med korsformad plan och tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt torn i väster. Kyrkan uppfördes sannolikt under äldre medeltid och delar av långhuset är bevarat i den västra korsarmen. Hur koret sett ut är inte känt. Senare under medeltiden, ovisst när, erhöll kyrkan ett korparti av långhuset bredd. En sakristia uppfördes i nor...

Läs mer i eget fönster
År 1918 - 1918 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot öster.

Stigtomta kyrka. Sörmländska kyrkor 18, 1943 (Publikation)

År 1964 - 1964 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot nordost.

Stigtomta kyrka. Sörmländska kyrkor 18, 1967 (Publikation)

År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anordnades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)