Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, RUNTUNA KYRKA 1:1 RUNTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1301.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUNTUNA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

RUNTUNA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RUNTUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1069, år 1900: 1226, år 1995: 710

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Runtuna kyrka i den södra delen av sörmländska sjöplatån är belägen på en kulle i åkern i ett landskap med sprickdalar och skog. Invid kyrkan ligger prästgården och en äldre skolbyggnad. Alléer leder till prästgården samt till Runtuna gård norr om kyrkan. Ingår i riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Runtuna kyrka har korsformad plan med långsmalt kor i öster, samt sakristia och gravkor på korets nord- respektive sydsida. Det i väster belä...

Läs mer i eget fönster
År 1759 - 1762 Rivning
Två av de tre kyrkogårdsportarna revs

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)