Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, LIDS KYRKA 1:1 M.FL. LIDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-414.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDS KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LIDS KYRKA 1:1

LIDS-ÖRSTA 2:25

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LID

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 591, år 1900: 798, år 1995: 218

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på den centrala delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan som ingår i riksintresseområde ligger på ett litet impediment i utkanten av en väl avgränsad odlingsbygd. Intill kyrkan ligger församlingshem, skola och en före detta äldre handelsbod. Senmedeltida stiglucka med trappa upp till en öppning; troligen ett slags arrangemang för utomhuspredikningar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare, rakt avsl...

Läs mer i eget fönster
År 1976 - 1976 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder. Häcken norr om gravkapellet ersattes med en grusgång

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2007 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades söder om kyrkan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)