Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, BERGSHAMMAR 17:1 BERGSHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-337.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSHAMMARS KYRKA (akt.), BERGSGHAMMAR KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BERGSHAMMAR 17:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BERGSHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 494, år 1900: 676, år 1995: 1242

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i ett markant höjdläge på ett långsträckt impediment i en bred uppodlad sprickdal, öster om den äldsta bygden. Väster om kyrkan ligger församlingshemmet. Kyrkan ingår i riksintresseområdet Kiladalen.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rak östvägg och sakristia i norr, uppfördes under 1400-talet. Sakristian, som sannolikt var samtida med långhuset, byggdes om under 1680-talet. Vid ok...

Läs mer i eget fönster
År 1763 - 1763 Nyanläggning - Inhägnad, mur
En bogårdsmur av sten uppfördes

Bergshammars kyrka. Sörmländska kyrkor 100, 1967 (Publikation)

År 1929 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster

Gustaf Willén (Arkitekt)

Bergshammars kyrka. Sörmländska kyrkor 100, 1967 (Publikation)

År 2009 - 2009 Nyanläggning
En askgravlund anlades på kyrkogården

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)