Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, LERBO KYRKA 1:1 LERBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3218-005.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LERBO KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LERBO KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LERBO

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1027, år 1900: 1340, år 1995: 331

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den västra delen av Sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger centralt i odlingsbygden på ett impediment i åkermarken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti och utbyggd, rektangulär sakristia i öster.

I: Medeltida stenkyrka, vars ålder och byggnadshistoria är oviss. Johan Peringskiölds avbildning från 1686 visar en långsträckt, rektangulär och tornlös kyrkobyggnad med...

Läs mer i eget fönster
År 1888 - 1890 Rivning
Södra kyrkogårdsmuren rivs
År 1896 - 1896 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder
År 1933 - 1933 Nybyggnad
Ingången i västra kyrkogårdsmuren utfördes lika den befintliga ingången i söder

Lerbo kyrka. Sörmländska kyrkor 63, 1982 (Publikation)