Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, GÅSINGE 2:7 M.FL. GÅSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0007918

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅSINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅSINGE 2:7

GÅSINGE 6:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GÅSINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1725, år 1900: 2066, år 1995: 1081

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Sammanslagen med Dillnäs 1941 (Gåsinge-Dillnäs församling).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den norra delen av sörmländska sjöplatån och utgör riksintresseområde tillsammans med Dillnäs, Frustuna och Kattnäs. Kyrkan har ett dominerande läge på en skogsklädd moränhöjd i odlingslandskapet norr om Gåsingeviken. Intill kyrkan ligger Gåsinge kyrkskola från 1905 och det gamla tingshuset, båda i Gåsingeby.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rek...

Läs mer i eget fönster
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt norr

Arre Essén (Arkitekt)

Gåsinge kyrka. Sörmländska kyrkor 7, 1942 (Publikation)

Gåsinge kyrka. Sörmländska kyrkor 7, 1979 (Publikation)

År 1975 - 1989 Ändring
Dräneringsarbeten utfördes väster om kyrkan

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt norr

Lena Lindholm (Landskapsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Gåsinge kyrka. Sörmländska kyrkor 7, 1979 (Publikation)