Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, BJÖRNLUNDAGÅRDEN 5:8 M.FL. BJÖRNLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3455-009.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRNLUNDA KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRNLUNDAGÅRDEN 5:8

BJÖRNLUNDAGÅRDEN 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BJÖRNLUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1532, år 1900: 1907, år 1995: 1433

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i den östra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger avskilt på en moränhöjd i odlingsmark några hundra meter väster om Kyrksjön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett långhus, ett smalare, ursprungligt kor som ansluter till det nuvarande, polygonala koret i öster (von Stedingska gravkoret), sakristia och stor korsarm i norr samt torn i väster. I den nuvarande kyrkan ingår delar av en romansk kyrkoby...

Läs mer i eget fönster
År 1845 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren omlades

Björnlunda kyrka. Sörmländska kyrkor 10, 1979 (Publikation)

År 1886 - Okänt Nyanläggning
En gravkällare för familjen Wattrang, Jakobsberg, anlades på kyrkogårdens östra del.

Björnlunda kyrka. Sörmländska kyrkor 10, 1979 (Publikation)

År 1932 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)