Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, ÅRDALA 2:1 ÅRDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Årdala 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅRDALA KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅRDALA 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÅRDALA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 703, år 1900: 1067, år 1995: 304

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en moränhöjd i odlingsmark i ett fornlämningsrikt område ca en km väster om Båvens strand centralt på sörmländska sjöplatån. Årdala kyrka med ålderdomshem, kyrkstall och skola ingår i Vibyholm Årdalas riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Av den äldsta stenkyrkan, troligen uppförd under 1100-talet, kvarstår ännu s...

Läs mer i eget fönster
År 1861 - Okänt Ändring
Den medeltida stigluckan väster om kyrkan, vilken ska ha haft en utomhuspredikstol, revs

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sörmländska kyrkor 41, I Schnell (Okänd)

År 1862 - Okänt Ändring
Kyrkogårdsmuren i gråsten omlades på norra och västra sidan i samband med att kyrkogården jämnades. Ett parti på västra sidan revs. På södra och västra sidorna planterades lindar.

Årdala kyrka, Sörmländska kyrkor 44, 1944 (Publikation)

År 1914 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot öster och östra muren uppfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1925 - Okänt Ändring
Ett parti av kyrkogårdsmuren, vilket revs 1862, återuppfördes

Årdala kyrka, Sörmländska kyrkor 44, 1944 (Publikation)

År 1926 - Okänt Ändring - Inhägnad, staket
Kyrkogårdsmuren på västra sidan uppfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)