Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, ASKLANDA 12:1 ASKLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_051:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKLANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKLANDA 12:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ASKLANDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 227, år 1900: 275, år 1995: 176

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger med den gamla och nya prästgården i den oskiftade bymiljön. Kring byn utbreder sig hedområdet "Svältorna". C:a 400 m från kyrkan på gränsen mot Ornunga ligger den för de båda socknarna gemensamma skolan. Asklanda ligger norr om Ornungasjön och sydost om Vårgårda. Kyrkbyn har en äldre prägel och är av riksintresse för kulturmiljövården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Stenkyrkan är sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt...

Läs mer i eget fönster