Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, BLACKSTABY 3:1 BLACKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3220-011.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLACKSTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BLACKSTABY 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BLACKSTA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 381, år 1900: 566, år 1995: 201

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socken ligger på sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger på en ås som löper utmed den norra sidan av sjön Långhalsen. På samma höjdsträckning ligger bybebyggelse samt flera gravfält från järnåldern. Blacksta by utgör ett område av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rakt avslutad östvägg och sakristia i norr; på västra sidan av sakristian en mindre tillbyggnad från 1929. Kyrkan, till sina ...

Läs mer i eget fönster
År 1930 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)