Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, VÄSTERMO KYRKA 1:4 VÄSTERMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-777.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERMO KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

VÄSTERMO KYRKA 1:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTERMO

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1149, år 1900: 1777, år 1995: 723

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i tätorten i den västliga Mälarbygden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka i sten med långsträckt planform bestående av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, utbyggd sakristia i öster samt vapenhus och värmekammare i söder. I långhusets mittparti återstår murar efter stenkyrka sannolikt från 1100-talet. Kyrkans ursprungliga korgestaltning är inte säkert känd. I väster fanns ett torn, antingen samtida med kyr...

Läs mer i eget fönster
År 1797 - Okänt Ändring
En klockstapel byggdes, som ersatte en äldre klockstapel som var placerad på kyrkogården söder om vapenhuset

Västermo kyrka, Sörmländska kyrkor. 1989 (Publikation)

År 1952 - Okänt Ändring
Ett förslag till bisättningskällare vid kyrkan godkändes.

Erik Fant (Arkitekt)

Västermo kyrka. Vård- och underhållsplan 2006-03-12, Tallius Myhrman arkitekter (Okänd)

År 1986 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
En urnlund anlades

Västermo kyrka. Vård- och underhållsplan 2006-03-12, Tallius Myhrman arkitekter (Okänd)

År 1991 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - Okänt Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att ta bort fyra oxlar som växte vid kyrkogårdsmuren.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - Okänt Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att reparera stenmuren. Terrassmuren mot söder och bisättningskällaren plockades ned och restaurerades. Träd togs ned.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)