Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, BETTNABY 8:1 M.FL. BETTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3216-008.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BETTNA KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BETTNABY 8:1

BETTNABY 12:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BETTNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1282, år 1900: 1952, år 1995: 956

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den sydvästra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger på en svag höjd ovanför ett utdikat tidigare vattendrag i en uppodlad sprickdal en knapp kilometer söder om tätorten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Av en romansk stenkyrka, sannolikt med västtorn, kvarstår en del av långhusets nordmur. Troligen omkring 1300 revs de...

Läs mer i eget fönster
År 1925 - Okänt Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård anlades nordväst om kyrkan med ett nytt gravkapell

Curt Björklund (Arkitekt)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 2001 - Okänt Ändring
Kompletterande belysningsstolpar, samt ny vattenpost på kyrkogården

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)