Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, GILLBERGA KYRKA 1:1 GILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-673.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLBERGA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

GILLBERGA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GILLBERGA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 861, år 1900: 1249, år 1995: 1469

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den västra delen av mälarbygdsregionen, sydväst om Eskilstuna. Kyrkan ligger på en moränhöjd som ansluter till ett stråk av skogsmark som går in mellan uppodlade dalgångar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan har latinsk korsplan med ett tresidigt avslutat korparti i öster, sakristia i vinkeln mellan den norra och östra korsarmen, vapenhus framför långhusets sydportal samt torn i väster. Av den äldsta stenkyrkan, sannol...

Läs mer i eget fönster
År 1912 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1972 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - Okänt Ändring - Gallring av träd
Sex almar drabbades av almsjukan togs ned, liksom en kastanj

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)