Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, DAHLIAN 4 SANKT PAULI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-363.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PAULI KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

DAHLIAN 4

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Strängt symmetrisk träbyggnad med souterrängvåning och plåttäckt sadeltak. Förplatsen plangjord genom uppterrassering med betongmurar. De dubbla genomgående limträbalkarna på stolpar bildar en utdragen takkonstruktion över en öppen entréhall som motsvarar kyrkorummet i andra änden under den gemensamma taknocken. Framför står den öppna trästapeln för två klockor. Entréhallen i mitten omges av bilokaler med sakristia och sal med öppning mot kyrkorummet som genomgående har ljusa furuytor. Plywood på väggarna, limträbalkar, kopplade trästolar, ljuskronor av trä. Golvet av bruna keramikplattor. Bakom al...

Läs mer i eget fönster