Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, RAMSTA 1:1 RAMSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ramsta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RAMSTA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Ramsta kyrka ligger invid väg 55 cirka en mil väster om Uppsala. Kyrkan är den tredje på platsen. Den första, medeltidskyrkan, revs på 1840-talet, 1800-talskyrkan brann ned 1914. Den nuvarande kyrkan, byggd 1925-26, är uppförd enligt traditionell medeltida modell, förutom att koret är placerat i väster. Kyrkan har rektangulärt långhus, västtorn och sakristia vidbyggd på korets södra sida. Tornhuven med sina svängda takfall och spira har mer 1700-talskaraktär. Även kyrkorummet har fått en traditionell formgivning. Bevarat från medeltidskyrkan är triumfkrucifixet, 1300-talets mitt.

Uppgifterna är sam...

Läs mer i eget fönster

Ramsta kyrka är en salkyrka som stod färdig 1926. Den har tvärtemot vad som är brukligt torn i öster och kor i väster. Kyrkan är uppförd på samma plats som Ramstas tidigare kyrkor. En nyklassicistisk kyrka hade 1846 ersatt den gamla medeltida kyrkobyggnaden. 1800-talskyrkan brann ned 1914. Kyrkan kan på håll te sig som en medeltida kyrka som förändrats enligt det mönster som är vanligt för uppländska landskyrkor. Grunden av rektangulärt huggna bruksmurade granitblock i grova dimensioner avslöjar dock att den är av betydligt yngre datum.

År 1925 - 1926 Nybyggnad
Nuvarande kyrka uppförs enligt ritningar av Sven Brandel. Den tidigare kyrkan uppförd 1846 brann 1914. Denna hade ersatt en medeltida gråstenskyrka. Från dessa kyrkor finns vissa inventarier som räddades vid branden och överfördes till nuvarande kyrka Kyrkan byggs på den östra och mellersta delen av grunden från 1846 år kyrka.