Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, LÄBY 1:1 LÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Läby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄBY 1:1

Historik

Läby kyrka, en av stiftets minsta, ligger invid landsvägen Uppsala-Sala. Socknen har varit annexförsamling till Vänge. 1860 beslutades att kyrkan skulle försvinna på grund av det lilla invånarantalet. Vänge kyrka byggdes ut för att ge plats åt Läbyborna, och Läby kyrka lämnades att förfalla. Den räddades dock och kunde återinvigas 1928.

Kyrkan är uppförd av gråsten. Den har rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i norr och ett västtorn. Ingång sker genom tornet.

Kyrkans äldsta byggnadshistoria och datering är mycket osäker. Långhusets västra del kan härstamma från romansk tid.

Triumfkrucifixet från 1100-talet,nu i Statens...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans äldsta historia är höljd i historiens dunkel. Den har ej kunnat dateras säkert. Källorna uppger att västra delen av långhuset är från 1100- eller 1200-talet och att den byggts under den romanska stilepoken. Enligt Norbergs kyrkobeskrivning har Läby kyrka under 1500-talets senare del eller i början 1600-talet utvidgats i öster. Den har då fått sin rektangulära salkyrkoform. Även sakristian och det seneare rivna vapenhuset ska ha byggts vid denna tid. Ann Catherine Bonnier har dock angivit att kyrkan byggts om till salkyrka redan under folkungatiden ca 1250-1350. Vapenhuset på kyrkans södra sida kan ses på Johan Hadorphs teckn...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning
1100-1200-talet. Läby kyrka har inte säkert kunnat dateras. Västra delen av långhuset antas härröra från en romansk kyrka.
År 1770 - 1799 Ändring - Inhägnad, mur
1700-t: s senare del. Den nuvarande kyrkogårdsmuren byggs.
År 1813 - 1813 Ändring
Kyrkogårdsmuren delvis omlagd. Delar av muren hade använts till byggande av tornet.
År 1988 - 1988 Nybyggnad
Länsstyrelsen lämnar tillstånd för uppförande av förråd och toalett vid Läby kyrka. Byggnaden placeras söder om kyrkogården.