Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, LENA 2:1 LENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lena kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LENA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LENA 2:1

Historik

Lena kyrka räknas till en av de främsta av Upplands gotiska tegelkyrkor vid sidan av Tensta och Vendel. Den består av rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia i norr och torn i väster. På korets östra sida ligger ett femsidigt gravkor. Kyrkans fasader är numera putsade. Långhus och kor täcks av sadeltak, över sakristian en svängd huv. Tornet kröns av ett flackt pyramidtak. Kyrkorummet nås via tornets bottenvåning.

Kyrkan uppfördes omkring 1300 och bestod då av långhus med kor, torn och sakristia. Korets kryssvalv och tunnvalvet i sakristian är ursprungliga, kryssvalven i långhuset och tornets bottenvåning slogs ...

Läs mer i eget fönster

Lena kyrka räknas till samma grupp av kyrkor från det höggotiska skedet som Tensta och Vendels kyrkor. Det är en tidig tegelkyrka, men fasaderna är putsade sedan 1700-talet så tegelmurarna är ej synliga. Den består av ett långhus med ett smalare, rakslutet kor samt ett ursprungligt torn i väster. Norr om koret ligger sakristian. Kyrkan är dock mycket mindre än Tensta kyrka i grannsocknen. Med undantag för gravkoret som byggdes öster om koret år 1717 har kyrkan bevarat sin ursprungliga planform. Dessutom har sakristian senare byggts till åt öster. Korets gavelmur har bevarat ursprungliga blinderingar som även finns högst upp på tornm...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1300 Nyanläggning
Kyrkan byggdes omkring år 1300 som en gotisk tegelkyrka med långhus, smalare kor och torn i väster samt sakristia i norr. Tegelfasaderna var oputsade. Sannolikt uppvisade även innerväggarna oputsade tegelmurar. Koret försågs redan vid byggandet med ribbvalv. Långhuset hade troligen trätunnvalv eller öppen takstol.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen ger tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården.
År 2004 - 2004 Teknisk installation - El
Länsstyrelsen ger tillstånd till att utöka belysningen på kyrkogården med nya lyktstolpar.