Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, ÄMBETSMANNEN 8 SANKT PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-375.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PETRI KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

ÄMBETSMANNEN 8

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Läget är en trädbevuxen bergshöjd omedelbart söder om en trevånings bostadsbebyggelse. Kyrka och vinkelbyggt församlingshus med souterrängvåningar i sluttningen formar en förplats på bergshöjdens topp avskärmad mot bebyggelsen i norr och öppen mot naturmarken i söder där den tättställda klockstapeln med svart träpanelklädsel står. Byggnaderna av rödbrunt fasadtegel. Förplatsen med smågatsten och kyrkport direkt mot altargången. Den sidolagda entrén till församlingshuset har glasat vindfång och långsträckt foajé framför salar och sakristia. Foajén har även två dörrar till kyrkorummet och förbindelse...

Läs mer i eget fönster