Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, JÄRLÅSA 2:1 JÄRLÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järlåsa kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRLÅSA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄRLÅSA 2:1

Historik

Bakom tillkomsten av Järlåsa kyrka stod i hög grad friherre Gustaf Rosenhane, som var ägare till egendomen Bredsjö åren 1654-84. Kyrkan har tillskrivits Nicodemus Tesin d.ä., som var arkitekt till åtskilliga av Rosenhanarnas byggnader. Den nuvarande kyrkan föregicks av en träkyrka, som revs i början av 1700-talet. Ruinen efter socknens äldsta kyrka - en medeltida stenkyrka - är belägen omkring femhundra meter i nordlig riktning.

Kyrkan är en åttakantig centralkyrka med vapenhus i väster och sakristia i nordväst. Ingång till kyrkan sker via vapenhuset. Kyrkan började byggas 1672, och den 29 juni 1688 kunde själva centralbyggnaden...

Läs mer i eget fönster

Järlåsa kyrka är något i Uppland så ovanligt som en centralkyrka i barock byggd 1672-1688. Kyrkans byggande bekostades till stor del av friherre Gustaf Rosenhane på Bredsjö säteri. Det är sannolikt att kyrkan ritats av Nikodemus Tessin d.ä. Kyrkans planform är åttkantig med koret i öster. På dess västra sida reser sig ett högt vapenhus i två våningar byggt 1704. I övre våningen finns kyrkklockorna. Sakristian är placerad i en utbyggnad på kyrkans nordvästra sida. Den tillkom på 1760-talet.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-tal En stenkyrka byggs i Järlåsa
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs på kyrkogården.