Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, KRUMMEDIKE 33 M.FL. UDDEVALLA KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

786-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UDDEVALLA KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KYRKEBERGET 1

KRUMMEDIKE 33

Historik

Uddevalla stad ligger i den medeltida Bäve socken, där kyrkan, kallad S:t Mikaels kyrka, fanns kvar fram till 1500-talets slut. Platsen för den var på sydsidan om Bäveån, dvs centralt i staden. Uddevalla som stad är belagd från 1400-talets slut, och stadskyrkan, kallad S:t Anna, låg snett emot sockenkyrkan, tvärs över Bäveån på dess norra sida. Landsförsamlingen Bäve fanns kvar även efter det att kyrkan försvann, men dess betydelse minskade successivt, och den införlivades i Uddevalla 1945. Som en följd av stadens tillväxt under 1950-60-70-tal nybildades Bäve församling 1974.

FÖRSAMLING 1995: UDDEVALLA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 515...

Läs mer i eget fönster