Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, SKREDSVIKS KYRKA 3:2 SKREDSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2679-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKREDSVIKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKREDSVIKS KYRKA 3:2

Historik

FÖRSAMLING 1995: SKREDSVIK
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1280, år 1900: 1871, år 1995: 1972

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i sydöstra utkanten av bebyggelsen, vid mötet mellan Vikebäcken och ett mindre vattendrag. Kyrkan är belägen på 10-metersnivån, vilket innebär att Gullmarsviken tidigare nått förhållandevis tätt inpå kyrkogården. Skredsvik prästgård med pastorsexpeditionen ligger perifert ca 700 m nordost om kyrkan. Kyrkans läge ansluter till en dalgång med odlingsmark som leder in från havet. I socknens södra delar förekommer odlingsmark i högre liggande dalgångar. I övrigt präglas land...

Läs mer i eget fönster