Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, FOLKASBO 2:1 PÅLSBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1 Pålsboda kyrka, från sydväst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PÅLSBODA KYRKA (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

FOLKASBO 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Högt läge på tallås. Brant sadeltak med tegeltäckning. Vinkelbyggd församlingsflygel med flackare tegeltak. Vitputsade murytor. Fristående klockstapel med stående, faluröd träpanel och smal, nedåt utsvängd, skifferklädd spira. Kyrkorummet har målade väggytor. Taket ett enda, panelklätt tunnvalv. Koret i en utbyggd, rak absid. Altartavla av Torsten Nordberg.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

År 1936 - 1936 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anlades och togs i bruk.

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1991 - 1991 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades i öster samt en ny pastorsexpedition uppfördes.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)