Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, LANTBON 13 TEGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tegs kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TEGS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

LANTBON 13

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Kyrkan i Teg i stadsdelen med samma namn i Umeå byggdes 1967 av byggnadsfirman Lindén & Danielsson från Umeå efter ritningar av Carl Hampus Bergman. Det är en helt modernistisk kyrka av betong, som utgör norra delen av ett trelängat byggnadskomplex med församlingslokaler i östra och södra längorna.

Kyrkorummet är i det närmaste kvadratiskt. Koret är orienterat mot gården i söder. Huvudingången befinner sig i ett nordligt murframsprång som leder in till ett vapenhus. En annan ingång återfinns till vänster om altaret och för mot östra längan. Exteriören har en originell komposition med kubistiskt ut...

Läs mer i eget fönster

Teg är en stadsdel som är belägen på södra sidan av umeälven, sedan 1622 granne med Umeås stadskärna. Under medeltiden var Teg en jordbruksby. Under 1700- och 1800-talen tillkom skeppsvarv, tjärhov och bryggeri, under 1900-talet flera stora industrier, bl.a. Volvo. Industrialiseringen och närheten till Umeå centrum gjorde att Teg blev alltmer stadsmässigt. Sedan kustlandsvägens tid har Umeås vägförbindelser söderut passerat Teg. E4:ans utbyggnad i slutet av 1960- och början av 1970-talet resulterade i att Teg klövs i en östlig och västlig del, med den breda trafikleden som barriär. Tegs municipalsamhälle bildades 1924 och först på 1...

Läs mer i eget fönster
År 1969 - 1969 Nyanläggning
Kyrkan uppförd efter arkitekt Carl Hampus Bergmans ritningar från 1965. Byggmästare Lindén & Danielssons byggnadsfirma, Umeå. Treskeppigt kyrkorum med koret mot sydost. Kampanil/ klocktorn i grå betong.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
RAÄ:s skrivelse Angående skydd enligt kulturminneslagen. Särskilt beslut av RAÄ vilket gör att KMLs tillsynsbestämmelser ska tillämpas på kyrkobyggnaden och den tillhörande kyrkotomten.