Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, HOLMSUND 4:65 HOLMSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holmsunds kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMSUNDS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HOLMSUND 4:65

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Vid kusten söder om Umeå anlade Dickson & Co på 1850-talet en lastplats för virke. Hit flyttades även timmersågar. Successivt bildades ett samhälle på platsen. För de anställda byggdes här Holmsunds kyrka 1862-63 av byggmästare Johan Petter Lundberg från Teg efter komminister Johan Anders Linders ritningar med Sorsele kyrka som förebild. Den tjänade som brukskyrka fram till 1918, då den skänktes till Holmsunds församling som bildats samma år. Holmsunds kyrka står på en höjd. Den är en treskeppig hallkyrka av trä och i nyklassisk stil med rik panelarkitektur exteriört. Koret är lägre än långhuset oc...

Läs mer i eget fönster

Kustsamhället Holmsund ligger vid havet, ca 15 km sydost om Umeå. Här låg sedan 1840-talet lastageplatsen för Baggböle vattendrivna sågverk en bit upp efter Umeälven. Sågverkets ägare var göteborgsfirman James Dickson & Co, som på 1850- och 1860-talen lät uppföra arbetarbostäder, kyrka och prästgård för sin arbetsstyrka på lastage-platsen. På 1880-talet flyttade företaget sin sågverksrörelse från Baggböle till en ny ångsåg i Holmsund, och lät uppföra skola, lärarbostad och ytterligare bostäder. Redan omkring 1860 hade ett annat företag anlagt en av Norrlands första ångsågar, Sandviks ångsåg, i en annan del av samhället, så befolknin...

Läs mer i eget fönster
År 1860 - 1863 Nyanläggning
Holmsunds kyrka uppfördes i trä, efter ritningar (bevarade i kyrkans arkiv) av komminister Johan Anders Linder, Umeå, från 1858 och 1862. Ritningen från 1858 visar att sakristian skulle placeras i korabsiden. År 1862 ändrades detta till att koret skulle inrymmas i absiden, men vart sakristian placerades är oklart. Möjligen följdes trotsallt 1858 års ritning.
År 1900 - 1900 Nybyggnad
Ca 1900 Gravkapellet uppfördes. Ett äldre gravkapell, byggt som en korsformig paviljong, på kyrkogårdens sydvästra hörn revs.
År 1922 - 1922 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av församlingens kyrkogård.
År 1939 - 1939 Ändring - Begravningsplats
*Anläggande av en ny kyrkogård i Obbola enligt länsarkitekt Karl Sörensen, liknande en västersluttande skogsbacke. *Kyrkogårdsutvidgning enligt länsträdgårdsmästare E.Söderling. Mindre planändring och ändring av gravindelning.

Erik Söderling (Trädgårdsmästare)

Karl Sörensen (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Nybyggnad
*Tillbyggnad av församlingsgård. Förslag till församlingsgård inkluderande begravningsutrymmen upprättat av Bertil Håkansson; Husritarna AB i Umeå. Sammanbyggd med förbindelsegång trots att museet helst sett en fristående byggnad. Anpassning till 1800-talskyrkan och terrängen. ”Församlingsgårdens måttliga skala och ljusa träfasader står väl mot kyrkans trämässiga klassicism. Måttliga ingrepp i kyrkorummet”. Tillbyggnaden genomfördes 1986. *Nybyggnad av garage på kyrkogårdens ekonomigård.

Bertil Håkansson (Arkitekt)