Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åsele kn, VISKA 1:115 FREDRIKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fredrika kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FREDRIKA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Åsele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISKA 1:115

Historik

Fredrika kyrka är belägen i en mindre tätort på ett krön vid Viskasjön i lummig omgivning. Kyrkan uppfördes 1796-1797 av bonden Erik Eriksson från Holmträsk i Åsele under uppsikt av kyrkoherden Jonas Ångman. En genomgripande reparation genomfördes 1930-1931, varvid den gamla sakristian i öster inreddes till kor och en ny sakrista byggdes till i norr.

Kyrkan är byggd av panelat liggtimmer och har valmat mansardtak. Det är en rektangulär långhuskyrka med smalare rakslutet kor, ursprungligen sakrista, torn i väster och sakristia i norr. Innerväggar och -tak är klädda med slät panel.

Kyrkan är en av de första i nyklassicistisk stil i...

Läs mer i eget fönster

Tätorten Fredrika i Åsele kommun ligger 58 km öster om Åsele och 110 km väster om Umeå. Den rikliga förekomsten av fångstgropar i omgivningarna vittnar om att jägar- och fiskarfolk uppehållit sig i trakten långt före dess kolonisation på 1740-talet. Fram till maj 1799 hette orten Viska (från samiskans Visteke) som ungefär betyder "platsen som är rik på renlav. Namnändring skedde samtidigt som Fredrikas 40 bönder bildade egen församling, från att ha varit kapellag under Åsele församling sedan 1785. Namnet Fredrika kommer från konung Gustaf IV Adolfs gemål drottning Fredrika av Baden, liksom namnen på grannförsamlingarna Dorotea och V...

Läs mer i eget fönster
År 1796 - 1797 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes av trä (av 40 bönder) med torn i väster och sakristia bakom koret i öster.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad åt öster och norr.
År 1940 - 1940 Nybyggnad
Ca 1940 Förrådsbyggnad uppförd.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad ytterliggare åt öster.
År 1962 - 1962 Nybyggnad
Begravningskapell uppfört öster om kyrkan.
År 1975 - 1975 Nybyggnad
Ekonomibyggnad, ritad av VAB, Umeå. Byggnaden uppfördes norr om begravningskapellet.
År 1982 - 1982 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av begravningsplatsen i norr samt nordost. *Ekonomibyggnaden tillbyggd åt öster. *Parkeringsplats i öster.
År 1989 - 1989 Nybyggnad
Förrådsbyggnad uppförs sydost om begravningskapellet.